Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Sortuj według

Prasa – jego chleb powszedni. Walery Pisarek jako badacz języka prasy i kontynuacja jego dzieła

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 135-149
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.017.10542