Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Sortuj według

O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 179-187
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.020.10545