Jerzy Mikułowski Pomorski

CV:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. em.

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Sortuj według

Ośrodek i Walery Pisarek w mojej pamięci

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 223–228
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.024.10549