Artykuły

Sortuj według

Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki

Numer 1 (12) 2022, s. 27-45
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.002.16110

MEDIA

Monitoring programów informacyjnych na przykładzie nadawcy publicznego w aspektach etycznym i prawnym dotyczących misyjności i zawodu dziennikarskiego

Numer 1 (6) 2019, s. 9-21
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.001.10703

Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info

Numer 1 (6) 2019, s. 23-41
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.002.10704

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Wkład Walerego Pisarka w rozwój Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Tom 62, Numer 2 (238), s. 245–256
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.027.10552