Artykuły

Sortuj według

Klasyczna kultura arabsko-muzułmańska. Zagadnienia podstawowe

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 3, s. 235-249
Data publikacji online: 1 października 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.017.0140

Muzea w świecie arabskim. Rekonesans

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 1, s. 47-61
Data publikacji online: 29 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.009.0623

Wahhabi Propaganda in Morocco during the Reign of Sultan Sulayman (1792-1822) as Reflected in the Sources of His Era

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1, s. 1-10
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.001.9490

Nie tylko hurysy: wildān muḫalladūn i ġilmān w Koranie i muzułmańskiej literaturze religijnej

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 147–163
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.009.14200

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Zbigniew Landowski, Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ss. 690

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 185-200
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.041.16972