Artykuły

Sortuj według

Od logosfery do ikonosfery ludowości

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 113–118
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.011.2860

Omówienia i rozbiory

Kategorie "źródłowe" i gry pojęciami w kulturoznawczej debacie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 231–236
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.017.5369

Antropologia cyborgów

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 195-200
Data publikacji online: 9 października 2011

Omówienia, recenzje, rozbiory

Perypetie teorii i praktyk dialogowych w wielokulturowym świecie. Recenzja książki Urszuli Kusio, Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 184–190
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.017.1282