CV:

em. Kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Sortuj według

O związkach profesora Walerego Pisarka ze Studium Dziennikarskim UP

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 257–261
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.028.10553