Artykuły

Sortuj według

From a Biosignal to Xenotext: The Affective Dimension of Textuality in Postdigital Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 390–414
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.027.7797

„Usieciowione” miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 171-182
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.013.0653

Zarządzanie nie tylko ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. VII-XVIII
Data publikacji online: 17 marca 2021

Introduction: Technology between Empowerment and Exclusion

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 323-327
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.023.16612

W kręgu idei

Feeding the Algorithm? Strategies of Technosensation in Artistic Project Based on Bio-Parametrisation’s Techniques

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 382-403
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.026.16615

Non-human Actors in Their “Strongly Possible Worlds”. Constructions of Alternative Universes in Bio Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 151-180
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.009.10904

Inne

Rzeczywistość (re)konstruowana przez obrazy. O kulturach wizualnych Niemiec w latach 1945-1949

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 248–262
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.019.5371

Interaktywność w kulturze partycypacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 187-194
Data publikacji online: 9 października 2011

Ciało w ruchu jako przestrzeń doświadczeń afektywnych i procesów poznawczych. Sandra Frydrysiak, Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017, ss. 422.

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 435-450
Data publikacji online: listopad 2018