Informacje o autorze:

Ks. prof. dr hab. Marek Tatar – ur. 21.02.1963 roku w Radomiu. Wykładowca Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz między innymi Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Radomiu oraz Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie. Od 2010 roku kierownik Podyplomowego Studium Kierownictwa Duchowego UKSW. W 2013 roku habilitował się na podstawie rozprawy Duchowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume’a. W pracy naukowo-dydaktycznej koncentruje się na mistyce chrześcijańskiej, duchowości ekumenicznej oraz duchowości patrystycznej Wschodu i Zachodu. Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Należy również do Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W 2014 roku został delegatem do spraw powołań Konferencji Episkopatu Polski.

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Sortuj według

Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 61-81
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.004.10633