Informacje o autorze:

Ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas ‒ sercanin, jest profesorem egzegezy biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Specjalizuje się w tematyce miłości i miłosierdzia w ujęciu biblijnym, a zwłaszcza jej terminologii i obrazowości. Tematyki tej dotyczy publikacja książkowa pt. Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki, Kraków 2011.

ARTYKUŁY

Sortuj według

μετάνοια: próba uściślenia biblijnego pojęcia

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 145-158
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.008.10637