CV:

Ks. prof. dr hab. Jan Górski – kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2003-2017 konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie. W latach 2006-2017 prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Autor wielu publikacji z zakresu misjologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Sortuj według

Ochrzczeni – posłani. Nakaz misyjny Jezusa we współczesnym świecie

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 47-54
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.022.11424

ARTYKUŁY

Ekologia w misji ewangelizacyjnej Kościoła

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 237-245
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.014.10643