Artykuły

Sortuj według

Akta spraw sądowych i orzecznictwo sądowe z okresu II RP jako źródło historyczne. Węzłowe problemy kwerendy i metodyki archiwalnej na przykładzie badań nad fideikomisami familijnymi

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 25-50
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.003.11769

Reguły kwalifikacji archiwalnej akt spraw karnych w rozporządzeniu o przechowywaniu i niszczeniu akt sądowych z 1937 r. O genezie i skutkach międzywojennych reguł oceny wartości archiwalnej akt sądów powszechnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 1 (2023), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2023

„Seym ten bez początku zaczął się, bez końca kończy się”. Sejm pacyfikacyjny z 1698 r. i jego znaczenie w kontekście ewolucji liberum veto

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 185–203
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.007.10668