Artykuły

Sortuj według

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 239–275
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387-419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 591-607
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.029.11647

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

, s. 345-387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, , Zeszyt 1, s. 83–115
DOI 10.4467/20844131KS.21.005.13272

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 345–387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 569-589
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.048.14474