Artykuły

Sortuj według

Literary Practices and Performanes in Transmedia Environments: Introduction to the Special Issue

Numer 3 (33), s. VII–XIII
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.021.7791

Trans-literatura? Uwagi wstępne  

Numer 1 (19) , s. 1–10
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.001.2850

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Numer 2 (44), s. VII–XXV
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.12374

Wróżenie z tekstonów. Przekład dystrybutywny na przykładzie generatora Sea and Spar Between (2010) Stephanie Strickland i Nicka Montforta

43 – Przekład eksperymentalny, s. 55-72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.029.15143

Guessing from Textones. Distributed Translation as Exemplified by Sea and Spar Between (2010) by Stephanie Strickland and Nick Montfort

2023 - Experimental Translation, s. 44-60
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.009.18088

OMÓWIENIA I ROZBIORY