Artykuły

Sortuj według

Literary Practices and Performanes in Transmedia Environments: Introduction to the Special Issue

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. VII–XIII
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.021.7791

Trans-literatura? Uwagi wstępne  

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 1–10
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.001.2850

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. VII–XXV
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.12374

Wróżenie z tekstonów. Przekład dystrybutywny na przykładzie generatora Sea and Spar Between (2010) Stephanie Strickland i Nicka Montforta

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 55-72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.029.15143

Omówienia i rozbiory

Pamięć (współ)tworzona i (współ)doświadczana – partycypacyjne i cielesne wymiary doświadczenia VR (Queerskins: A Love Story Illyi Szilak i Cyrila Tsiboulskiego)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 107-116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.017.12381