ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Na marginesie monografii Jadwigi Brzezińskiej, Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918, Opracowanie własne, Kołobrzeg 2017, ss. 904

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 183–198
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.020.10350