Artykuły

Sortuj według

Słowo od redaktorów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 7–8
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.001.15437

ARTYKUŁY

Karta z dziejów historiografii ruchu robotniczego: przypadek Jerzego Targalskiego (1929–1977)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 105–123
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.006.15442

ROZMOWY

Jerzy Tomaszewski o własnej drodze badawczej, nauczycielach i kolegach historykach

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 127–150
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.023.12606

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 151–163
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.009.11625

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 199–209
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.021.10351

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (1930–2021)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 203–208
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.044.16975