Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej i polityki rozwojowej Turcji

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 1, s. 63-76
Data publikacji online: 29 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.010.0624

Turecki projekt utworzenia strefy bezpieczeństwa w północnej Syrii w kontekście unijno-tureckiej współpracy w zakresie migracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 139–162
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.023.13779