Artykuły

Sortuj według

Absurdity in Medicine. Stanisław Trzebiński’s Philosophy of Medicine

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 9–23
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.001.13385

Studia

Cnoty lekarza w polskiej lekarskiej myśli filozoficznomoralnej w XVIII i XIX wieku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 27-49
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.002.10755