Anachronica

Sortuj według

Michał Savonarola o trudnym porodzie w Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium

Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 55-71
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.001.16209

Anachronica

Anachronica

Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum

Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 127-137
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.006.10759

Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris – kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum

Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 101-116
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.014.13356