Magdalena Paciorek

Kontakt: magda.pa@op.pl

Artykuły

Sortuj według

O problemach i zadaniach lekarzy prowincjonalnych ziem Królestwa Polskiego w opinii „Czasopisma Lekarskiego” przełomu XIX i XX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 59–75
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.019.12602

Anachronica

Profesorowie wydziałów lekarskich przełomu lat 40. i 50. XX w. w archiwaliach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Archiwum Akt Nowych

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 117-157
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.015.13357

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów Archiwum Akt Nowych

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 141-160
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.007.10760