Artykuły

Sortuj według

O problemach i zadaniach lekarzy prowincjonalnych ziem Królestwa Polskiego w opinii „Czasopisma Lekarskiego” przełomu XIX i XX w.

Issue 3, s. 59–75
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.019.12602

Higienizacja polskiej wsi przełomu lat 50. i 60. XX w. na przykładzie wybranych województw

Tom 29 (2023) Suplement, s. 359-378
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.033.18757

Organizacja i działalność wiejskiej służby zdrowia połowy lat 60. XX w. w świetle sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli

Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 183-204
DOI 10.4467/12311960MN.22.016.17377

Zapowiedzi wydawnicze

Lek roślinny w lecznictwie Bliskiego Wschodu i Europy Środkowej. Wybrane Problemy, w: Lek roślinny, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, wyd. Arboretum, Wrocław 2022, ss. 190

Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 201-202
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.008.16216

Kultura uzdrowiskowa w Europie, Uzdrowiska arystokratyczne, red. B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki i A. Syroka, Wrocław 2022. Rec. Magdalena Paciorek

Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 203-204
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.009.16217

Anachronica

O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia

Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 111-135
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.016.15244

Recenzje i omówienia

David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560

Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 225-226
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.020.15248

Anachronica

Profesorowie wydziałów lekarskich przełomu lat 40. i 50. XX w. w archiwaliach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Archiwum Akt Nowych

Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 117-157
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.015.13357

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów Archiwum Akt Nowych

Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 141-160
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.007.10760