Artykuły

Sortuj według

Philosophy of education in Lviv-Warsaw School. Twardowski’s and his students’ philosophical conceptions of education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 75-91
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.005.12943

Historical Concept of Philosophy of Education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 93–109
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.006.10960