Artykuły

Sortuj według

Należyta staranność członków organu zarządzającego spółki kapitałowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 277-290
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.018.10682