W kręgu idei

Sortuj według

Training for Art and Femininity: Analysis of Life Stories of Contemporary Polish Artists

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 677-697
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.047.14964

Pejzaże kultury

Against Theory: Selected “Girlhood” Feminist Artistic Practices in Poland

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 211-228
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.012.10907