Artykuły

Sortuj według

Ekologia dziedzictwa. Przyczynek do tematu

Numer 2 (38), s. 119-130
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.011.7226

To what extent is the heritage management system in Poland really participatory?

Tom 17, Numer 4, s. 295-309
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.019.5882

Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny.  Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym

Tom 15, Numer 3, s. 277–286
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK .14.019.2310

Rozwój przemysłu kulturowego szansą dla Małopolski?

Numer 1 (13), s. 82-102
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.11.006.0332

Kulturowe i filozoficzne aspekty dziedzictwa kulturowego historycznego krajobrazu, parków i ogrodów

Tom 11, s. 281-288
Data publikacji online: 1 września 2010

E-dziedzictwo – potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Tom 13, Numer 1, s. 87-100
Data publikacji online: 29 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.011.0625

The Phenomenon of Women in Managerial Positions in Public Cultural Institutions

Tom 23, Numer 3, s. 255–271
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.016.16405

Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Tom 19, Numer 3, s. 287-305
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.019.9473

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Tom 19, Numer 3, s. 307-319
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Cześć 3 Recenzje

W organizacyjnym imaginarium. Recenzja książki The Imagined Organization: Spaces, Dreams, Places autorstwa Moniki Kostery

Tom 21, Numer 3, s. 285–288
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.023.12683