Maja Biernacka

Artykuły

Sortuj według

Ritual Slaughter and Feelings of Threat Amongst Polish Young Adults. A Study on University Students’ Attitudes in the City of Bialystok

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 207–235
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.021.10847