Iwona H. Pugacewicz

Artykuły

Sortuj według

Francuskie „grandes écoles” i batigniolczycy. O wybranych karierach inżynieryjno-technicznych i naukowych drugiego pokolenia Wielkiej Emigracji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 43–60
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.030.11038

Ceremonie żałobne nie robią się tylko dla zmarłego, bo ten już czuć zaprzestał… – o roli tradycji pogrzebowych i upamiętnianiu zmarłych na emigracji w praktyce dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Polskiej na Batignolles

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 255–273
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.023.10849