Artykuły

Sortuj według

Pope John Paul II's concept of the indirect employer as exemplified by transnational corporations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 291-301
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.020.10910

RECENZJE

Ks. Czesław Stanisław Bartnik, Szkice do systemu personalizmu

Principia, 2007, Tom 49, s. 218-220