Artykuły

Sortuj według

European Agenda on Migration Towards Vulnerable Persons

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 21–40
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.018.13774

Projekt dyrektywy WLB – nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 317-339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.022.10912

Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 209–234
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.046.11360