Artykuły

Sortuj według

Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego – szanse i zagrożenia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 67-77
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.007.11945

Paradigm of subordinate work versus remote work

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 167–175
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.015.13961

Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób samozatrudnionych – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 341-366
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.023.10913