Artykuły

Sortuj według

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 389-401
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.019.10909

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 305-322
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.028.12615