Raporty z badań

Sortuj według

Rozpoznawanie podmiotowych znaczeń. Analiza hermeneutyczna autonarracji osób w późnej dorosłości z zastosowaniem oryginalnej metody interpretacji treści

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 43-60
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.009.10892