Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Sprawozdanie z konferencji „English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”. On-line Conference

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 285–286
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.022.13530

Publikacje

Informacja o książce Anny Magdaleny Kosińskiej pt. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 182-183
Data publikacji online: czerwiec 2019