Artykuły

Sortuj według

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 293-318
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931