Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 403-406
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.026.12522

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Scholarly Events in the Field of Legal History Held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 451-453
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 421-424
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.034.14099