CV:

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytet Wrocławski

Artykuły

Sortuj według

Dwie modalności libricide

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 187-207
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.009.8244

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

A Present Past: Representations of Polish-Jewish Coexistence in Word and Image

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 1-8
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.001.11228

Recenzje

Marian Turski – pamięć przeciwko upokorzeniu i obojętności

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 271-275
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.011.14613

Omówienia, recenzje, rozbiory

O szkole frankfurckiej i błysku utopii „fantasmagorii krytycznej”

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 432-435
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.040.1003