W kręgu idei

Sortuj według

An Anthropological Perspective. A Particular Case

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Ruchliwa armia kultur

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 1–17
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.001.8588

Dyskusja

Podmiotowo-przedmiotowe ujęcie kultury Jerzego Kmity jako przejaw monistycznej perspektywy badawczej

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 420-422
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.038.1001