CV:

Kierownik Działu Strategii i Analiz Prawnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Artykuły

Sortuj według

„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Tom 20, Numer 3, s. 301-313
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.018.11124