Artykuły

Sortuj według

Gender a kultury muzyczne – kulturoznawcze spojrzenie na badania etnomuzykologiczne i historyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 382-390
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.032.0995