Artykuły

Sortuj według

Theatre Talks – Audience Development in Three Perspectives: Marketing, Cultural Policy and Theatrical Communication

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 397-409
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.023.11129