Artykuły

Sortuj według

Determinants of travel behavior in taxi transport system in the Lagos metropolis of Nigeria

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (1), s. 13-21
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.002.10922