Artykuły

Sortuj według

Zbiory emblematyczne w kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Przegląd bibliograficzny i proweniencyjny

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 341–364
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.013.13850

Artykuły i przyczynki

Msza przed trybunałem. Personifikacja Mszy w spolszczonym dialogu Bernardina Ochina na tle europejskiej literatury reformacyjnej pierwszej połowy XVI wieku

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 215-244
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.017.11191