CV:

Ewa Cybulska-Bohuszewicz is Assistant professor at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Her research interests include religious literature, borderline phenomena in Old-Polish literature, and the heritage of the Jagiellonians in Scandinavia. The author of the monograph “On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.), and articles published, inter alia, in Pamiętnik Literacki, Roczniki Humanistyczne, Terminus.

Artykuły

Sortuj według

Artykuły i przyczynki

„Znać iżeście i bestyj podlejszy”. Zoomorficzne inkarnacje Szatana w Żywotach świętych Piotra Skargi

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 245-268
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.018.11192