Eugenia Prokop-Janiec

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

Polish Language in Jewish Daily Life: The Press and Popular Literature in the 1930s

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 9-30
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.002.11229