Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz

Nr 1 (43), s. 31-48
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.003.11230