Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

Copper and Its Meanderings: Perspectives on Jewish Metaloplastics in a Polish Context

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 49-79
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.004.11231