Dorota Burda-Fischer

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

Post-Holocaust Subjective Memories of the Eastern Carpathians Ethnic Diversity

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 81-106
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.005.11232