Artykuły

Sortuj według

Muzyczne i literackie inspiracje w filmach Dereka Jarmana oraz Sally Potter

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 97-108
Data publikacji online: 12 października 2010

Kobiety w historii kina i fotografii w Galicji

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 3 (21) , s. 281–283
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.024.3182

Galicyjskie kobiety w polskiej kulturze filmowej lat 20. i 30. XX wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 3 (21) , s. 336–352
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.029.3187

Oblicza kina queer: od cross-dressingu do filmów transgenderowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 3 (13) , s. 246-255
Data publikacji online: 18 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.022.09854

Perspektywa feministyczna w teorii i analizach filmowych

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 117-127
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.023.0545

Pejzaże kultury

Zamieszkiwanie miasta. Inicjatywy domów dla kobiet w przestrzeni modernistycznego Berlina oraz Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 510–520
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.034.8201