Artykuły

Sortuj według

Ewangelicko - prawosławna komunikacja społeczna na ziemiach ruskich w I Rzeczpospolitej (przełom XVI i XVII w.)

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 141-151
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.010.11196

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Pojednanie polsko-ukraińskie. Dialog pamięci

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 91-118
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.005.14416