Artykuły

Sortuj według

Oktant morski Isaaca Newtona

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 77–94
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.020.12603

NAUKA BEZ GRANIC

Zainteresowania inżynierskie i wynalazki Isaaca Newtona

Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), s. 329-374
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.011.12567

Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia Historiae Scientiarum, 18 (2019), s. 257-293
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.009.11015