CV:

Artur Karp, indolog, do 2007 roku starszy wykładowca w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził wykłady z sanskrytu, pali i historii Indii, wykładowca w Collegium Civitas, wieloletni członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują: sanskrycką literaturę epicką, historię i socjologię Indii, ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu.

Artykuły

Sortuj według

A War of Times in the Mahabharata?

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 67–85
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.004.13731

Indian Magic Manuals. Man in the World of Violence

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 7–25
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.001.11133

Imaginatio Mundi

Córka Tysiąca Wężów (tłumaczenie Artur Karp)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 137-180
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.021.15327